Home      Contact DKO

       Directeursverenigingen

 


         


         Codibel  |  Verdi

         CODIBEL

 

 

 

 

 


Codibel v.z.w.
Is het comité van directeurs van de Vlaamse academies beeldende kunsten.
Er zijn 66 dergelijke academies in Vlaanderen en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Maatschappelijke zetel:
Zetellaan 50 - 3630 Maasmechelen
Contactpersoon: Bart Remans (voorzitter)
Tel: 089 76 97 78
kunstacademie@telenet.beDoelstellingen van Codibel vzw
- bevorderen van overleg en samenwerking tussen de directies
- kritisch reflecteren over het DKO
- spreekbuis zijn naar het ministerie, koepelverenigingen en
  zustervereniging VerDi
- verbeteren van de beeldvorming en het promoten van het DKO

Bestuursleden en provinciale vertegenwoordigers:
West-Vlaanderen: Luc Doutrebon, Ghislain Kuyle, Freddy Van Craeynest
Oost-Vlaanderen: Jacques Van Bruaene (secretaris), Jean-Marie Bytebier, Joke De Keyser (voorzitter)
Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Patrick Huybrechts , Gert Van Lancker
Antwerpen: Jan Verleye, Jo van Bouwel, Herbert Binneweg
Limburg: Eric Van Mechelen (penningmeester)

Cel onderwijs:
Onderzoekt en doet voorstellen voor inhoudelijke thema’s zoals optiebenamingen, experimenten in het DKO, modulair onderwijs, …

Herbert Binneweg, Luc Doutrebon, Gert Van Lancker, Freddy Van Craeynest

Cel wetgeving:
Onderzoekt en behandelt alle onderwerpen die met onderwijswetgeving te maken hebben zoals diploma’s.

Ghislain Kuyle, Jan Verleije, Patrick Huybrechts

Cel Projecten – P.R.:
Verzorgt de public relations met de collega’s en met andere partners, Organiseert samen met VerDi de dagvanhetdko.

Jacques Van Bruaene, Joke De Keyser, Eric Vanmechelen

Vertegenwoordiger Vlor:
Luc Doutrebon VERDI

 

VerDi v.z.w.
is de vereniging van directeurs van de academies muziek,
woordkunst en dans.
Er zijn 101 dergelijke academies in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Maatschappelijke zetel:
Lijsterbessenlaan 24 - 9120 Beveren
Voorzitter: Hans De Volder
Contactpersoon: Jan Huib Nas
Tel: 053 60 68 72
directie@gamw.lede.be

Doelstellingen van VerDi vzw:
- overleg en samenwerking bevorderen tussen de directies
- kritisch reflecteren over het DKO
- spreekbuis zijn naar het ministerie,
  naar koepelverenigingen en zustervereniging Codibel
- verbeteren van de beeldvorming en het promoten van het DKO

Raad van Bestuur:
Hans De Volder, voorzitter
Dirk Lievens, ondervoorzitter
Geert Lavrysen, ondervoorzitter
Chris Tilkin, penningmeester
Jef Lysens, secretaris
Wietze Minne, secretaris
Jan Nihoul, redacteur Verdirect
Sara Van Hoezen, vertegenwoordiger dag van het DKO

leden:
Bruno De Jonghe, Dirk Lievens, Johan Vandecaveye, Paul Voet, Patrick Corvers, Bruno De Jonghe, Johan Vandecaveye, Paul Voet, Patrick Corvers

Naast de vergaderingen van de Raad van Bestuur,
zijn er ook provinciale vergaderingen.

De provinciale Voorzitters:
Diederik Degryse, Vlaams Brabant
Geert Lavrysen, Limburg
Jan Huib Nas, Oost Vlaanderen
Mieke Van Haute, West Vlaanderen
Sabine Vermeersch, Antwerpen
Wietze Minne, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vertegenwoordiging:
Vlor: Johan Jonniaux
Muziekraad: Carl Verbraeken 
 
     
                                                                         |  Pers  |  Weblinks  |  Aansprakelijkheid  |  Privacy  |  Archief  |  Contact Webmaster  |  Webdesign |